VanOjen_Schuifdeur.jpg

mr. H.R.T.M (Herman) van Ojen

Advocaat sinds 1994

E-mail

Praktijkgebieden

Arbeids- en ambtenarenrecht
Werk en inkomen

Specialisaties

arbeids- en ambtenarenrecht, onderwijsrecht

Opleiding

Nederlands Recht aan de Radboud Universiteit Nijmegen
Grotius Specialisatie-opleiding Arbeidsrecht
Wagner Group Governance-opleiding voor toezichthouders en commissarissen

Nevenactiviteiten

Lid Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN)
Lid Vereniging van Arbeidsrecht Advocaten Oost - Nederland (VAARA)
Lid Vereniging voor Arbeidsrecht (VvA)
Lid Vereniging voor Onderwijsrecht
Bestuurslid Nederlandse Oogonderzoek Stichting
Lid Raad van Toezicht Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Veenendaal
Lid VTOI-NVTK
Voorzitter Klachtencommissie Landelijke Faciliteit Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang (CVP Wzd)


"Het onderwijs heeft specifieke juridische problematiek, alleen al door de relatie leerling, ouders en school. Denk hierbij aan zaken rond examens, aan toelatingsbeleid of aan het verwijderen van een leerling van een school. Maar vaak spelen er ook arbeidsrechtelijke kwesties of zijn er meningsverschillen tussen de medezeggenschapsraad en het bestuur die soms hoog kunnen oplopen. Er zijn tal van wetten en regelingen die specifiek het onderwijs betreffen en daar komen steeds weer nieuwe bij. Daar moet een onderwijsorganisatie dan weer mee aan de slag. Bij al dit soort zaken sta ik onderwijsinstellingen, hun medewerkers of medezeggenschapsraden bij."

"Van cliënten hoor ik vaak terug dat ze de zorgvuldige en oplossingsgerichte aanpak van mij zeer waarderen."

"Cliënten komen niet bij mij voor ingewikkelde juridische uiteenzettingen of om te procederen. Ze willen een oplossing. Ik probeer dus altijd in praktische oplossingen te denken, met natuurlijk op de achtergrond de juridische realiteit. Dat is ook het mooie van mijn vak: creatief zijn in de mogelijke oplossingen voor een lastige zaak, verder denken dan alleen hoe het juridisch zit. Tegelijkertijd moet je natuurlijk je juridische positie blijven bewaken en proberen die te verbeteren. Lukt het met overleg allemaal niet, of niet binnen de gewenste tijd, dan kunnen we er ook hard in gaan en een stevige procedure neerzetten."

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.