Corona beurscrash legt beleggingsrisico bloot

Door het coronavirus staat de wereld en ons leven op zijn kop. Het coronavirus heeft tevens gezorgd voor een daling van de beurskoersen op effectenbeurzen wereldwijd.

 

Dat betekent een kans als je overtollig geld hebt om te beleggen en voldoende vertrouwen in de groei van de (wereld)economie en winstgevendheid van bedrijven. Of een bedreiging als je geen vertrouwen hebt en negatieve toekomstscenario’s onvoldoende zijn te overzien. Deze overwegingen hebben in de maand maart geleid tot grote fluctuaties van de AEX-index, met zelfs de slechtste én beste beursdagen ooit in één week. De AEX-index stond medio februari op 630 punten, 390 punten een maand later en medio april boven 500 punten.

Risico’s

Een crisis en daling van beurskoersen kan de risico’s van een belegging bloot leggen. Zoals de beroemde belegger Warren Buffett zegt:
You only find out who is swimming naked when the tide goes out’.

Daarnaast kan een crisis onverwachte risico’s meebrengen, althans onverwacht in omvang. Zo had een mandje ETF-obligaties een lagere koers, dan het geheel van de intrinsieke waarde van de individuele obligaties.1 Het gebrek aan handel door de geringe vraag en de nodige liquiditeit om uittredende beleggers te betalen zorgden voor die lagere koers. Het liquiditeitsrisico breekt een belegger op wanneer de EFT een onderpand is voor verplichtingen en noodgedwongen, bijvoorbeeld door een margin call, moet worden verkocht.

Margin call

Margin is de zekerheid die een belegger aan moet houden voor open posities in financiële instrumenten, waaruit verplichtingen kunnen voortvloeien. De zekerheid kan bestaan uit geld of effecten. De bank eist het aanhouden van zekerheid, omdat er sprake is van ongedekte risico’s.2

Een belegger krijgt een margin call als hij onvoldoende zekerheden heeft om de bestaande posities open te houden. Dit is een melding van de bank met het verzoek het margin tekort aan te zuiveren. De belegger moet dan geld dan wel effecten bijstorten of de positie sluiten. De bank heeft een wettelijke plicht om erop toe te zien dat haar cliënt zekerheid stelt. Als de bank daarom verzoekt, maar de belegger kan geen zekerheid stellen, dan moet de bank de positie spoedig sluiten, maar in ieder geval binnen vijf dagen.3

Het aanhouden van margin is alleen noodzakelijk bij een openstaande positie. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan verkochte putopties of een Contract for Difference (‘CFD’). Ik zal deze financiële instrumenten nog kort uitleggen.

Een putoptie is een contract tussen koper en verkoper. De koper van de optie heeft, gedurende een afgesproken periode, het recht om aandelen of een ander onderliggende waarde tegen een vooraf afgesproken prijs te verkopen. De verkoper heeft de verplichting om de aandelen af te nemen. De verkoper loopt risico’s bij een koersdaling van het aandeel onder de afgesproken prijs.De verkoper moet voor dit risico margin aanhouden.

Een CFD is een contract waar tussen koper en verkoper alleen verrekening van het koersverschil plaatsvindt. De inleg is voor de koper minder dan bij reguliere koop of verkoop van de onderliggende waarde. Er ontstaat een hefboomeffect, doordat een groot deel van de onderliggende waarde met geleend geld wordt gefinancierd. Door dit hefboomeffect kan een belegger in een CFD in principe meer dan zijn inleg verliezen.5

Tot slot

Beleg met geld dat u over heeft, neem risico’s die u kunt en wilt dragen en voorkom margin calls. Succes met beleggen.


Over de auteur

Mr. J.M. (Jaap) Penders 
Advocaat financieel recht en ondernemingsrecht. Heeft u vragen over dit onderwerp dan kunt u contact opnemen met Jaap, penders@brunet.nl of (024) 381 09 90.


 

  1.  https://www.iexprofs.nl/Column/497153/ETFs/Verschillen-koers-en-waarde-van-obligatie-ETFs-verklaard.aspx
  2. Zie het FD artikel van 26 maart 2020: Speculant zadelt ABN AMRO met incidenteel nettoverlies van 200 mln op (www.fd.nl). Een professionele handelaar liep te grote risico’s. Door het niet kunnen voldoen aan margin verzoek en te late sluiting van posities kwam het verlies deels voor rekening van ABN AMRO. Zie ook het FD artikel van 23 april 2020 https://fd.nl/beurs/1342377/kelderende-olieprijs-trekt-spoor-van-vernieling-door-financiele-markten. Bij de vaststelling van marginverplichting was geen rekening gehouden met een negatief olie prijs bij future contracten, waardoor een deel voor rekening van de broker kwam.
  3. Artikel 4:25 van de Wet op het financieel toezicht (‘Wft’) en artikel 86 Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen (‘Bgfo’).
  4. De reden dat de verkoper dit risico accepteert is de ontvangst van premie.
  5. Aanbieders van CFD’s moeten consumenten beschermen tegen een restschuld. Zie voor waarschuwingen van de AFM over dit volgens onderzoek vaak verliesgevende product: https://www.afm.nl/nl-nl/consumenten/themas/producten/beleggen/soorten/cfd.
Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.