Het normaal maatschappelijk risico in de Omgevingswet

tekst mr. J.P. (Jeroen) Hoegee

terug naar overzicht

Bij ieder individueel geval van planschade zal beoordeeld moeten worden of de schade ontstaan als gevolg van het betreffende ruimtelijke besluit valt onder het normale maatschappelijk risico. Het gaat daarbij onder meer om de vraag of de ontwikkeling als een normale maatschappelijke ontwikkeling kan worden beschouwd die in de lijn der verwachtingen lag, waarmee de benadeelde rekening had kunnen houden ondanks dat er geen concreet zicht is op de omvang, de plaats en het moment van de planologische ontwikkeling.

Er kan geconcludeerd worden dat de voor vergoeding in aanmerking komende planschade (verder) zal worden beperkt door het normaal maatschappelijk risico en het forfait van 5% zoals dat in de praktijk al toegepast wordt. Meer weten wat dit mogelijk voor u betekent, neem dan contact op met Brunet advocaten.

Lees hier het hele artikel.


Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.