Rechtseenheid in het bestuursrecht

tekst mr. J.P. (Jeroen) Hoegee

lees hier het volledige artikel

terug naar overzicht

In het regeerakkoord is het vastgelegd dat de Raad van State wordt gesplitst in een rechtsprekend deel en een adviserend deel. In het sinds 20 januari 2016 bij de Tweede Kamer aanhangige wetsvoorstel ‘Wet organisatie hoogste bestuursrechtspraak’ wordt voorzien in het samenvoegen van het rechtsprekende gedeelte van de Raad van State met de Centrale Raad van Beroep (CRvB) en het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb). Tijdens het schrijven van deze bijdrage is dit wetsvoorstel door het kabinet ingetrokken vanwege een aantal door de Tweede Kamer daarop aangebrachte amendementen. Daarmee is de reorganisatie van de hoogste bestuursrechtspraak voorlopig van de baan. Niettemin is het goed stil te staan bij de achtergrond van het voornemen om de hoogste bestuursrechtspraak anders te organiseren, omdat – naar valt aan te nemen – deze discussie met de intrekking van het wetsvoorstel nog niet is beslecht. De achtergrond van het voornemen is de wens om uit het oogpunt van rechtseenheid en overzichtelijkheid van het stelsel van bestuursrechtspraak te komen tot een concentratie van de bestuursrechtspraak. Het vraagstuk van de rechtseenheid in de bestuursrechtspraak staat al langere tijd in de belangstelling.

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.