Zorginstellingen

In onze samenleving nemen zorgaanbieders een belangrijke plaats in. Bij de zorg zijn allerlei stakeholders betrokken, elk met eigen specifieke belangen. Er is sprake van continu wijzigende  regelgeving die de kwaliteit, toegankelijkheid en de betaalbaarheid van de gezondheidszorg moet blijven waarborgen. Zorginkopers (als gemeenten en zorgverzekeraars) moeten deze regelgeving vervolgens naar specifieke, werkbare afspraken vertalen. Patiënten, hun familie en hun mantelzorgers willen de beste individuele zorg die beschikbaar is. Zorgprofessionals staan onder (tijds)druk om die zorg te verlenen, terwijl toezichthouders (als IGJ, NZa en ACM) toezicht houden op de naleving van de regelgeving.

Of het spanningsveld tussen al die verschillende belangen niet genoeg is, hebben zorgaanbieders ook nog eens te maken met voortdurend krimpende budgetten en een almaar toenemende zorgvraag. In deze steeds complexer wordende omgeving hebben zorgaanbieders behoefte aan een advocaat die proactief met hen meedenkt en hen ontzorgt. De advocaten van Brunet zijn bekend met de context waarin zorgaanbieders actief zijn en zijn ervaren met de specifieke procedures zoals deze voor de gezondheidszorg (kunnen) gelden. Zij staan zorgaanbieders en medewerkers in de zorg bij met vraagstukken op het gebied van:

 • arbeidsrecht (disfunctioneren, ontslag, Scheidsgerecht gezondheidszorg)
 • medezeggenschap (ondernemingsraad, cliëntenraad)
 • klachten
 • aansprakelijkheid
 • governance
 • privacy en AVG
 • tuchtrecht
 • mededinging
 • totstandbrenging van samenwerkingsverbanden, fusies en overnames
 • tarieven
 • zorgvastgoed (huur, koop, aannemingsovereenkomst, vergunningen)
 • inkoop
 • aanbesteding.

U kunt altijd vrijblijvend contact opnemen. Uw Brunet contactpersonen zijn:

mr. E.W.F. (Edwin) Schotanus
mr. I.G.J. (Ingeborg) van den Broek
mr. N. (Natalja) Stommels

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.