De advocaat voor uw onderneming

Het advocatenkantoor waar de deur sinds 1979 open staat

Als ondernemer of medebeleidsbepaler houdt u zich met veel zaken bezig. Hierbij wilt u snel en laagdrempelig een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde advocaat. Of het nu gaat om het controleren van een overeenkomst, discussies met de overheid of vraagstukken op het gebied van de interne organisatie van uw onderneming: wij ondersteunen u op alle gebieden waar u met uw onderneming tegenaan kan lopen. Onze advocaten luisteren naar uw verhaal en gaan door waar anderen stoppen.

Intern geschil of personeelskwestie


Bij een intern geschil met een andere bestuurder, aandeelhouder of vennoot liggen de zaken vaak gevoelig. Wij begrijpen dat en schakelen snel om u te helpen tot een goede oplossing te komen. Ook bij personeelskwesties, zoals reorganisatie, schorsing, ontslag en OR-vragen, kunt u op ons rekenen.

Geschil met een klant, leverancier of een andere partij


Bij een geschil met een klant, leverancier of andere partij ondersteunen wij u graag. Of het nu gaat om het versturen van een sommatie, het verhalen van schade of het leggen van beslag: wij staan voor u klaar. Wij helpen u met klachten en geschillen over de bancaire zorgplicht, beleggen en consumptief krediet. Wij belichten de zaak van alle kanten, denken mee en geven advies. Zo handelt u het geschil snel en adequaat af, in het belang van uw organisatie.

Omgevingsrecht


Het omgevingsrecht is altijd in beweging. Heeft u een vraagstuk met betrekking tot plannen, regels of bescherming van de fysieke leefomgeving (milieu, water, natuur of ruimtelijke ordening) of activiteiten die hier invloed op hebben? Wij denken graag met u mee, geven advies en staan u bij in (vergunning)procedures.

Contracten (laten) opstellen of beoordelen


Twijfelt u over de vastlegging van uw afspraken met klanten, leveranciers of andere partijen? Wij beoordelen graag uw overeenkomsten met deze partijen of de documenten die u zelf heeft opgesteld. Uiteraard kunnen wij ook algemene voorwaarden en contracten voor u opstellen, onder meer met betrekking tot samenwerking met concurrenten of distributie. Zo weet u zeker dat uw zaken goed geregeld zijn.

Governance en compliance


Als experts op het gebied van governance en compliance kijken we naar de huidige statuten van uw bedrijf of buigen we ons over andere vragen op het gebied van de bestuursstructuur, waaronder het opzetten van een Raad van Commissarissen of Raad van Toezicht. Ook kunnen wij een bijdrage leveren om de naleving van wet- en regelgeving in uw onderneming te verankeren, bijvoorbeeld met behulp van een compliance programma.

Bouwen en ontwikkelen


Bij het ontwikkelen en (ver)bouwen van komt veel kijken. Wij denken met u mee en adviseren over onder meer de mogelijkheden die een bestemmingsplan biedt, vergunningen en contacten met de overheid. Ook staan wij u bij in bezwaar- en beroepsprocedures. We beschikken daarnaast over expertise op het gebied van bouwcontracten, oplevertermijnen en andere zaken die spelen bij de realisatie van een pand.

Huur- en vastgoedrecht


Heeft u te maken met een geschil met betrekking tot de koop en verkoop van vastgoed, gebreken, hypotheek, pandrecht, erfdienstbaarheden en kwesties betreffende onroerend goed, appartementsrechten en vereniging van eigenaren? Wij zijn gespecialiseerd in huur- en vastgoedrecht en helpen u graag.

Last onder dwangsom, bestuursdwang, bestuurlijke boete.


Heeft u een aanschrijving van de overheid ontvangen? Wij bekijken graag voor u of op juiste gronden tot handhaving is overgegaan. En: op welke wijze u bezwaar kunt maken of de overtreding kunt beëindigen. Ook staan we u bij in bestuursrechtelijke procedures bij de rechtbank of Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Fusie, overname of structurele samenwerking


Of er zich nu een interessante partij voor een fusie of overname aandient of u juist twijfelt of uw onderneming wel het hoofd boven water kan houden: wij zijn er voor u. We bekijken uw opties, geven advies, verrichten een due diligence, sluiten aan bij onderhandelingen over de inhoud van de (intentie)overeenkomst en stellen die documenten op. Ook bij het verkrijgen van voorafgaande goedkeuring van externe toezichthouders (zoals de ACM) bent u bij ons aan het juiste adres.

Aansprakelijkheid


Met de huidige claimcultuur wilt u uw onderneming en uw privézaken goed afgedekt hebben. Wij helpen u daarvoor te zorgen. We beantwoorden uw vragen over de aansprakelijkheid van de onderneming en bestuurder(s).

Help, wat te doen bij een inval?


Wet- en regelgeving wordt steeds omvangrijker en ingewikkelder. Een fout is dan zo gemaakt met als mogelijk resultaat een onderzoek van een externe toezichthouder: bijvoorbeeld de ACM op het gebied van mededinging, de AFM en DNB op het gebied van financiële diensten, de Arbeidsinspectie op het gebied van arbeidsomstandigheden, de NVWA op het gebied van product- en voedselveiligheid. Wij hebben de ervaring om u hierbij te ondersteunen".

Oneerlijke mededinging


Van kartel tot slaafse nabootsing, iedere ondernemer krijgt hiermee te maken. Ook het gedrag van overheden bij aanbestedingen en bij het verstrekken van subsidies kan de eerlijke concurrentie verstoren. Bij ons kunt u zich laten informeren over de mogelijkheden om hiertegen te acteren.

Mediation


Meditation is een gestructureerd onderhandelingsproces, waarbij partijen hun geschil met hulp en onder begeleiding van de mediator zélf oplossen. In één of meer sessies werken partijen samen met de mediator naar een oplossing toe, die zoveel mogelijk rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen. Bij Brunet kunt u voor zakelijke en arbeidsmediation terecht.

De advocaten van Brunet

Wij zijn gespecialiseerde advocaten die luisteren naar hun cliënten en doorgaan wanneer anderen het opgeven. Inspanning is namelijk geen verplichting, maar een verantwoordelijkheid. Wij werken niet met lagen stagiaires en junior advocaten, maar koppelen u meteen aan een gespecialiseerde partner-advocaat. Zo doen we dat al sinds 1979 en we zien geen enkele reden om dat in de toekomst anders te doen.

Opgericht in

0

Partner-advocaten

0

Rechtsspecialisaties

0

Lopende dossiers

0 +

Opdrachtgevers

0 +

Klantbeoordeling

0 .1

Onze mensen

mr. Bart Vliexs

mr. Charles Termaat

mr. Daniël Bercx

mr. Edwin Schotanus

mr. Gerben Olijslager

mr. Gijs van Mierlo

mr. Herman van Ojen

mr. Jeroen Hoegee

mr. Karin Huisman

mr. Petran Poels

Exerion

Bart Konter • CFO/Managing Director


"Wij hebben kennis gemaakt met Brunet advocaten in 2001. Marieke Frissart vertegenwoordigde destijds de tegenpartij. De zaak werd prima onderling geschikt. Hierna is wel besloten dat Brunet advocaten vanaf dat moment voor ons gaat werken. Marieke heeft ons sindsdien uitstekend professioneel arbeidsrechtelijk ondersteund bij personeelskwesties. We waarderen zeer de pragmatische aanpak en balans tussen de juridische en de menselijke invalshoek."

Zorggroep Almere

Huub Rommers • Bestuurssecretaris


"Zorggroep Almere heeft Brunet advocaten ingeschakeld bij de begeleiding van het afsluiten van een contract met een bouwonderneming voor een nieuwbouwpand (130 plaatsen woonzorgcentrum) en bij een vraagstuk inzake mededinging. Mooi is de betrokkenheid die wordt getoond vanuit Brunet. Ook bij vervolgvragen stond Brunet voor ons klaar. Over de deskundige inbreng waren we zeer te spreken. Tevens heeft de ondersteuning in het onderhandelingsproces ons, met name in het bouwproject, geholpen. Voor komende vragen, ook op andere terreinen, richten we ons weer naar Brunet advocaten."

SNP Natuurreizen

Gert Nieuwboer • Directeur


"In tijden van crisis leer je je vrienden kennen’… Na het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar 2020 waren we als reisorganisatie gedwongen tot een snelle en forse reorganisatie. Ingeborg van den Broek van Brunet advocaten heeft ons hierbij uitstekend en adequaat geholpen met oog voor de noden van de onderneming, maar vooral ook transparant en respectvol naar de betrokken werknemers."

Vihamij

Gerrit Klaassen • Directeur P&O


"Vanaf 2000 heb ik in uiteenlopende juridische kwesties met Natalja Stommels te maken gehad. Van groot belang vind ik dat ze de onderneming goed kent, maar daarnaast ook dat ze mij kent en mijn manier van denken. Natalja is recht door zee, meedenkend, kritisch, creatief in haar aanpak, oplossingsgericht en zeer prettig om mee te sparren als ik advies over iets wil."

Triott Group

Ernst-Jan Ottevanger • DGA Triott Group


"Als werkgever met vestigingen door heel Nederland maken wij voor arbeidsrechtelijke zaken al jaren gebruik van de expertise van Brunet Advocaten. In de (weinige) gevallen dat we op dat vlak juridische ondersteuning nodig hebben kunnen we immer rekenen op een vakkundig en adequaat antwoord. Het persoonlijke contact met de advocaten van Brunet en hun oprechte betrokkenheid bij het wel en wee van de firma, en haar werknemers, wordt zeer gewaardeerd."

Fundis

Inez Cohen • Bedrijfsjurist


“Fundis maakt al jaren gebruik van de zeer specialistische kennis van Edwin Schotanus op het gebied van het mededingingsrecht. Door zijn pro-actieve, grondige, en oplossingsgerichte werkwijze worden wij echt ontzorgd in de vaak ingewikkelde Nza en ACM trajecten. Belangrijk daarbij is dat we een prettige informele samenwerking hebben en er een kort lijntje is, waardoor we ook altijd terecht kunnen met spoed vragen.”

Triott

Anita Koelman • HR Manager


"Brunet Advocaten is voor onze organisatie dé partner voor vraagstukken op gebied van arbeidsrecht. Ze zijn snel, to the point en voor ons ook belangrijk: ze lossen conflicten liever op met overleg dan met procedures. Ik werk dan ook al vele jaren tot grote tevredenheid met hen samen."

Trip B.V.

Robert Scholman • Directeur


"De juiste juridische ondersteuning is voor ons van cruciaal belang om de voortgang van onze onderneming te waarborgen. Brunet Advocaten behartigt sinds enkele jaren onze complexe vraagstukken op het gebied van handhaving en bestemmingsplannen. Naast de plezierige samenwerking, kunnen wij volledig vertrouwen op de vakkundigheid en professionaliteit van Charles Termaat. Charles is toegankelijk en duidelijk en het belang van ons bedrijf staat altijd centraal."

VDH

Ing. B. van der Horst • Directeur


"Karin Huisman ondersteunt en adviseert ons al jarenlang bij juridische vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en planontwikkeling. Ook juridische zaken blijft mensenwerk en als de samenwerking dan goed bevalt, maak je vaker gebruik van deze professionele kennis van Brunet Advocaten. De ondersteuning van Karin geeft mij als ondernemer (gemoeds-)rust, zij ontlast mij van complexe vraagstukken. De deskundigheid en betrokkenheid, maar ook de redelijkheid om mij als ondernemer een spiegel voor te houden als dat benodigd is, zijn voor mij zeer waardevol."

RAV Limburg Noord

Nanne Rijnders • Beleidsadviseur


"De dienstverlening is altijd zorgvuldig, snel en professioneel."

Ulamo

John Eppingbroek • Financieel Directeur


"Marieke Frissart is al meer dan 15 jaar onze gewaardeerde partner op het gebied van Arbeidsrecht. Zij beoordeelt elke case zorgvuldig vanuit ieder gezichtspunt, zodat wij als onderneming altijd goed beslagen ten ijs komen. Ook maakt Ulamo inmiddels gebruik van de expertise van Brunet voor andere juridische vraagstukken waar wij als onderneming tegenaan lopen. Brunet is voor Ulamo een deskundige partner."

Kingspan Insulation Continental Europe

Stephanie van de Ven • HR Director


"Brunet Advocaten, in het bijzonder Ingeborg van den Broek is al jarenlang de juridisch adviseur van onze HR-afdeling. Ingeborg probeert altijd de wens van de klant te beantwoorden, is flexibel en denkt met ons mee maar wel binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Een zeer prettige en professionele samenwerking. Geen hoogdravende advocatentaal, maar toegankelijk en ‘down to earth’, zodat ook leken het begrijpen. Dit geldt ook voor de andere advocaten binnen Brunet, waar wij mee hebben samengewerkt."

BMD Advies

Guido Salet • Partner


"Brunet is al meer dan 25 jaar onze juridische partner als het gaat om klanten bij te staan op milieu en ruimtelijke ordening vraagstukken. BMD Advies brengt daarin meer het technische vakmanschap in en Petran Poels het specifiek juridische. Een unieke en langdurige samenwerking waarbij het bereiken van optimaal resultaat voor de klant altijd centraal staat. Eerlijk advies aan de voorkant op haalbaarheid het beoogde resultaat te bereiken. Een samenwerking die verder gaat dan het zakelijke. Eén van de kernwaarden van BMD Advies, zijnde ‘vriendschap’ wordt met Petran Poels van harte gekoesterd."

NRF

Sterre Galesloot • Group HR Manager


"Kenmerkend voor de jarenlange samenwerking tussen NRF en Ingeborg van den Broek van Brunet advocaten is het prettige en persoonlijke contact en de heldere communicatie. Zij adviseert ons bij alle arbeidszaken zoals ontslagkwesties, reorganisaties, medezeggenschap en CAO-vraagstukken. Haar deskundige juridische adviezen geeft ze in begrijpelijke taal, waardoor het voor ons mogelijk is om zorgvuldig de vervolgstappen te bepalen. Ingeborg is goed bereikbaar en snel in reactie en handelen wanneer dat nodig is."

Een greep uit onze cliënten

Plan een vrijblijvende kennismaking

Wilt u weten wat onze advocaten voor u kunnen betekenen? Maak dan een afspraak voor een telefonische kennismaking. In dit vrijblijvende gesprek bespreken we in het kort de uitdagingen van uw onderneming. Vervolgens maakt u de keuze of wij voor u aan de slag kunnen.