Klachtenregeling

Niet tevreden?

Onze advocaten doen hun uiterste best om u naar tevredenheid van dienst te zijn. 

Bent u toch ontevreden over onze dienstverlening, dan kunt u een klacht indienen. Wij stellen het op prijs als u uw klacht in eerste instantie met de betreffende advocaat bespreekt. Indien deze naar uw overtuiging niet adequaat reageert, kunt u uw klacht indienen bij onze contactpersoon mr. E.F. (Eva) Arts – Mulder.

Dit kan via een e-mail aan: arts@brunet.nl

Of per post:
Brunet
T.a.v. mr. E.F. (Eva) Arts-Mulder
Postbus 1106
6501 BC Nijmegen

Uw klacht wordt direct in behandeling genomen. Wij stellen alles in het werk om een bevredigende oplossing te vinden.
Onze volledige klachtenregeling kunt u hier inzien.