De advocaat voor uw HR afdeling

Het advocatenkantoor waar de deur sinds 1979 open staat

Als afdeling HRM heeft u regelmatig te maken met juridische uitdagingen. Hierbij wilt u laagdrempelig een beroep kunnen doen op een gespecialiseerde advocaat. Wij denken graag mee en houden u en uw collega’s op de hoogte van wijzigingen op het gebied van arbeidsrecht. Ook staan we voor u klaar bij een conflict met een medewerker of reorganisatie. Wat kunnen we voor u betekenen?

Intern geschil of conflict


Bij een geschil met een medewerker wilt u snel schakelen om tot een goede oplossing te komen of afscheid te nemen. Wij helpen hier graag bij en adviseren bijvoorbeeld bij ontslag, in het geval u een dagvaarding ontvangt, wanneer er een verzoekschrift is ingediend bij de kantonrechter of beter: wanneer het nog niet geëscaleerd is.

Disfunctioneren en ziekte


U kunt op ons rekenen bij onder meer disfunctioneren, (langdurige) arbeidsongeschiktheid, ziekte of een ongeval van een medewerker. Ook bij een geschil met het UWV, de bedrijfsarts of het reïntegratiebureau staan we voor u klaar.

Reorganisatie


Bij een reorganisatie van uw bedrijf komt er veel op u af. Wij begeleiden uw organisatie van A tot Z op juridisch vlak en procesmatig. Zo komt u niet voor verrassingen te staan.

OR


Bij een adviestraject en/of instemmingstraject met de ondernemingsraad komen veel verschillende zaken kijken. Moet u wel advies of instemming aan de ondernemingsraad vragen? Wij staan u graag bij en helpen u op weg.

Persoonsgegevens en privacy


Een goede omgang met persoonsgegevens is onmisbaar binnen elke organisatie. Wij helpen u met vraagstukken op het gebied van persoonsgegevens en privacy, van het verwerken van het personeelsdossier tot zaken als de bewaartermijn, vergewisplicht en onderaannemers.

Mededinging


Wanneer er afspraken worden gemaakt over arbeidsvoorwaarden tussen werkgevers in uw branche, kan dit veel vragen oproepen. We ondersteunen u graag bij zaken op het vlak van mededinging en compliance.

Mediation


Meditation is een gestructureerd onderhandelingsproces, waarbij partijen hun geschil met hulp en onder begeleiding van de mediator zélf oplossen. In één of meer sessies werken partijen samen met de mediator naar een oplossing toe, die zoveel mogelijk rekening houdt met de gerechtvaardigde belangen van alle betrokkenen. Bij Brunet kunt u voor zakelijke en arbeidsmediation terecht.

De advocaten van Brunet

Wij zijn gespecialiseerde advocaten die luisteren naar hun cliënten en doorgaan wanneer anderen het opgeven. Inspanning is namelijk geen verplichting, maar een verantwoordelijkheid. Wij werken niet met lagen stagiaires en junior advocaten, maar koppelen u meteen aan een gespecialiseerde partner-advocaat. Zo doen we dat al sinds 1979 en we zien geen enkele reden om dat in de toekomst anders te doen.

Opgericht in

0

Partner-advocaten

0

Rechtsspecialisaties

0

Lopende dossiers

0 +

Opdrachtgevers

0 +

Klantbeoordeling

0 .1

Onze mensen

mr. Gijs van Mierlo

mr. Herman van Ojen

mr. Ingeborg van den Broek

mr. Natalja Stommels

mr. Marieke Frissart

mr. Marieke Frissart

mr. Marieke Frissart

mr. Marieke Frissart

Exerion

Bart Konter • CFO/Managing Director


"Wij hebben kennis gemaakt met Brunet advocaten in 2001. Marieke Frissart vertegenwoordigde destijds de tegenpartij. De zaak werd prima onderling geschikt. Hierna is wel besloten dat Brunet advocaten vanaf dat moment voor ons gaat werken. Marieke heeft ons sindsdien uitstekend professioneel arbeidsrechtelijk ondersteund bij personeelskwesties. We waarderen zeer de pragmatische aanpak en balans tussen de juridische en de menselijke invalshoek."

Zorggroep Almere

Huub Rommers • Bestuurssecretaris


"Zorggroep Almere heeft Brunet advocaten ingeschakeld bij de begeleiding van het afsluiten van een contract met een bouwonderneming voor een nieuwbouwpand (130 plaatsen woonzorgcentrum) en bij een vraagstuk inzake mededinging. Mooi is de betrokkenheid die wordt getoond vanuit Brunet. Ook bij vervolgvragen stond Brunet voor ons klaar. Over de deskundige inbreng waren we zeer te spreken. Tevens heeft de ondersteuning in het onderhandelingsproces ons, met name in het bouwproject, geholpen. Voor komende vragen, ook op andere terreinen, richten we ons weer naar Brunet advocaten."

SNP Natuurreizen

Gert Nieuwboer • Directeur


"In tijden van crisis leer je je vrienden kennen’… Na het uitbreken van de coronapandemie in het voorjaar 2020 waren we als reisorganisatie gedwongen tot een snelle en forse reorganisatie. Ingeborg van den Broek van Brunet advocaten heeft ons hierbij uitstekend en adequaat geholpen met oog voor de noden van de onderneming, maar vooral ook transparant en respectvol naar de betrokken werknemers."

Vihamij

Gerrit Klaassen • Directeur P&O


"Vanaf 2000 heb ik in uiteenlopende juridische kwesties met Natalja Stommels te maken gehad. Van groot belang vind ik dat ze de onderneming goed kent, maar daarnaast ook dat ze mij kent en mijn manier van denken. Natalja is recht door zee, meedenkend, kritisch, creatief in haar aanpak, oplossingsgericht en zeer prettig om mee te sparren als ik advies over iets wil."

Triott Group

Ernst-Jan Ottevanger • DGA Triott Group


"Als werkgever met vestigingen door heel Nederland maken wij voor arbeidsrechtelijke zaken al jaren gebruik van de expertise van Brunet Advocaten. In de (weinige) gevallen dat we op dat vlak juridische ondersteuning nodig hebben kunnen we immer rekenen op een vakkundig en adequaat antwoord. Het persoonlijke contact met de advocaten van Brunet en hun oprechte betrokkenheid bij het wel en wee van de firma, en haar werknemers, wordt zeer gewaardeerd."

Fundis

Inez Cohen • Bedrijfsjurist


“Fundis maakt al jaren gebruik van de zeer specialistische kennis van Edwin Schotanus op het gebied van het mededingingsrecht. Door zijn pro-actieve, grondige, en oplossingsgerichte werkwijze worden wij echt ontzorgd in de vaak ingewikkelde Nza en ACM trajecten. Belangrijk daarbij is dat we een prettige informele samenwerking hebben en er een kort lijntje is, waardoor we ook altijd terecht kunnen met spoed vragen.”

Triott

Anita Koelman • HR Manager


"Brunet Advocaten is voor onze organisatie dé partner voor vraagstukken op gebied van arbeidsrecht. Ze zijn snel, to the point en voor ons ook belangrijk: ze lossen conflicten liever op met overleg dan met procedures. Ik werk dan ook al vele jaren tot grote tevredenheid met hen samen."

Trip B.V.

Robert Scholman • Directeur


"De juiste juridische ondersteuning is voor ons van cruciaal belang om de voortgang van onze onderneming te waarborgen. Brunet Advocaten behartigt sinds enkele jaren onze complexe vraagstukken op het gebied van handhaving en bestemmingsplannen. Naast de plezierige samenwerking, kunnen wij volledig vertrouwen op de vakkundigheid en professionaliteit van Charles Termaat. Charles is toegankelijk en duidelijk en het belang van ons bedrijf staat altijd centraal."

VDH

Ing. B. van der Horst • Directeur


"Karin Huisman ondersteunt en adviseert ons al jarenlang bij juridische vraagstukken op het gebied van ruimtelijke ordening en planontwikkeling. Ook juridische zaken blijft mensenwerk en als de samenwerking dan goed bevalt, maak je vaker gebruik van deze professionele kennis van Brunet Advocaten. De ondersteuning van Karin geeft mij als ondernemer (gemoeds-)rust, zij ontlast mij van complexe vraagstukken. De deskundigheid en betrokkenheid, maar ook de redelijkheid om mij als ondernemer een spiegel voor te houden als dat benodigd is, zijn voor mij zeer waardevol."

RAV Limburg Noord

Nanne Rijnders • Beleidsadviseur


"De dienstverlening is altijd zorgvuldig, snel en professioneel."

Ulamo

John Eppingbroek • Financieel Directeur


"Marieke Frissart is al meer dan 15 jaar onze gewaardeerde partner op het gebied van Arbeidsrecht. Zij beoordeelt elke case zorgvuldig vanuit ieder gezichtspunt, zodat wij als onderneming altijd goed beslagen ten ijs komen. Ook maakt Ulamo inmiddels gebruik van de expertise van Brunet voor andere juridische vraagstukken waar wij als onderneming tegenaan lopen. Brunet is voor Ulamo een deskundige partner."

Kingspan Insulation Continental Europe

Stephanie van de Ven • HR Director


"Brunet Advocaten, in het bijzonder Ingeborg van den Broek is al jarenlang de juridisch adviseur van onze HR-afdeling. Ingeborg probeert altijd de wens van de klant te beantwoorden, is flexibel en denkt met ons mee maar wel binnen de kaders van de wet- en regelgeving. Een zeer prettige en professionele samenwerking. Geen hoogdravende advocatentaal, maar toegankelijk en ‘down to earth’, zodat ook leken het begrijpen. Dit geldt ook voor de andere advocaten binnen Brunet, waar wij mee hebben samengewerkt."

BMD Advies

Guido Salet • Partner


"Brunet is al meer dan 25 jaar onze juridische partner als het gaat om klanten bij te staan op milieu en ruimtelijke ordening vraagstukken. BMD Advies brengt daarin meer het technische vakmanschap in en Petran Poels het specifiek juridische. Een unieke en langdurige samenwerking waarbij het bereiken van optimaal resultaat voor de klant altijd centraal staat. Eerlijk advies aan de voorkant op haalbaarheid het beoogde resultaat te bereiken. Een samenwerking die verder gaat dan het zakelijke. Eén van de kernwaarden van BMD Advies, zijnde ‘vriendschap’ wordt met Petran Poels van harte gekoesterd."

NRF

Sterre Galesloot • Group HR Manager


"Kenmerkend voor de jarenlange samenwerking tussen NRF en Ingeborg van den Broek van Brunet advocaten is het prettige en persoonlijke contact en de heldere communicatie. Zij adviseert ons bij alle arbeidszaken zoals ontslagkwesties, reorganisaties, medezeggenschap en CAO-vraagstukken. Haar deskundige juridische adviezen geeft ze in begrijpelijke taal, waardoor het voor ons mogelijk is om zorgvuldig de vervolgstappen te bepalen. Ingeborg is goed bereikbaar en snel in reactie en handelen wanneer dat nodig is."

Een greep uit onze cliënten

Plan een vrijblijvende kennismaking

Wilt u weten wat onze advocaten voor u kunnen betekenen? Maak dan een afspraak voor een telefonische kennismaking. In dit kosteloze en vrijblijvende gesprek bespreken we in het kort de uitdagingen van uw organisatie. Vervolgens maakt u de keuze of wij voor u aan de slag kunnen.