Edwin Schotanus zijn bijdrage aan het tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk

“Vandaag is mijn bijdrage aan het tijdschrift Mededingingsrecht in de Praktijk (MP) verschenen. Dit artikel is een vervolg op mijn artikel in dit tijdschrift uit 2018 (nummer 7) en bespreekt de sindsdien gepubliceerde uitspraken over het #algemeenbelangbesluit in de #wetmarktenoverheid. Verder ga ik in op het recente wetsvoorstel tot wijziging van die wet (#35985). Ook geef ik de wetgever nog twee aandachtspunten mee.”

Het gehele artikel is te vinden in Sdu OpMaat, Legal Intelligence en Rechtsorde.