SNP Natuurreizen heeft alsnog recht op NOW subsidies

SNP Natuurreizen heeft alsnog recht op NOW subsidies. Dit is de uitkomst van een beroepsprocedure. Onze advocaten, Ingeborg van den Broek en Edwin Schotanus, hebben SNP Natuurreizen in deze procedure bijgestaan.

De NOW-subsidie zag in het voorjaar van 2020 het licht toen Covid-19 ook Nederland had bereikt. Het doel van de NOW-subsidie was het behoud van werkgelegenheid. Om te voorkomen dat de subsidies zouden weglekken, voorzag de NOW-subsidieregeling in bepaalde voorwaarden. Eén van de voorwaarden was dat de begunstigde geen bonussen of dividenden mocht uitkeren.

Tijdens de corona-uitbraak maakte SNP Natuurreizen onderdeel van een investeringsmaatschappij uit. Via een andere investeringsdeelname (die geen NOW-subsidie ontving) ontving de investeringsmaatschappij dividend. Het UWV (dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de NOW-regelingen) stelde zich vervolgens op het standpunt dat SNP Natuurreizen geen recht op de NOW-subsidies had. Ten onrechte, volgens de rechtbank Gelderland. De rechtbank honoreerde het beroep van SNP Natuurreizen op het evenredigheidsbeginsel, onder meer omdat SNP geen enkele zeggenschap had in de investeringsmaatschappij en inmiddels ook geen onderdeel meer uitmaakt van dit concern.

“In deze bezwaar- en beroepsprocedure kwamen verschillende rechtsgebieden samen”, aldus Ingeborg. “Naast mijn specialisatie arbeidsrecht kwamen de vennootschapsrechtelijke en mededingingsrechtelijke uitleg van begrippen uit de NOW-regelingen aan de orde en ook het bestuursrechtelijke evenredigheidsbeginsel”. Tijdens de zitting (waarvan De Gelderlander en Omroep Gelderland verslag hebben gedaan) kwamen al deze rechtsgebieden aan bod. “Het is mooi om onderdeel van een advocatenkantoor uit te kunnen maken waar al deze specialisaties beoefend worden om zo optimaal mogelijk de belangen van onze cliënten te kunnen dienen”.

Lees hier de volledige uitspraak.