Veroorzaakt een padelbaan meer geluidsoverlast dan een tennisbaan?

Veroorzaakt een padelbaan meer geluidsoverlast dan een tennisbaan? Eén van onze advocaten, Jeroen Hoegee, stond op 16 mei een tennisvereniging bij tijdens een zitting in de rechtbank Den Haag omdat omwonenden bezwaar aangetekend hadden tegen de verleende omgevingsvergunning voor de aanleg van drie nieuwe padelbanen.

“Er zijn verschillende geluidsnormen waaraan getoetst kan worden voor de beoordeling van de aanvaardbaarheid van padelbanen. In het geval van deze zaak oordeelde de rechter dat de padelbanen in een gemengd gebied aangelegd worden en dat aan de daarvoor geldende geluidsnormen wordt voldaan. De bouw kan dus gewoon door gaan. De Handreiking Padel en Geluid die eind januari 2023 door de KNLTB is gepubliceerd, geeft al wat meer duidelijkheid, maar veel situaties blijven uniek.”

Wilt u advies over de aanvraag van een omgevingsvergunning en mogelijke bezwaren m.b.t. geluidsoverlast? Neem dan contact op met Jeroen Hoegee of Karin Huisman en Petran of Charles. Zij gidsen u graag door de wereld van richtlijnen en wetten.