Vroegtijdige ziekmeldingen: de complexiteit van loondoorbetaling voor nieuw aangenomen werknemers

Geldt de loondoorbetalingsverplichting ook voor een nieuwe werknemer die zich al ziekmeldt voordat hij ook maar één dag gewerkt heeft of dat wordt kort nadat de proeftijd verstreken is? “Het klinkt misschien bizar maar het gebeurt. Vooral in de huidige krapte op de arbeidsmarkt waarin nieuwe werknemers soms te voorbarig – zonder over hen referenties in te winnen – worden aangenomen”, zegt Marieke Frissart, één van onze in arbeidsrecht gespecialiseerde advocaat-partners.

“Als de werkgever kan bewijzen dat er voorafgaand aan indiensttreding sprake was van medische klachten waarvan het verwacht kon worden, dat de functie gelet daarop te zwaar zou worden, die persoon dat tijdens de sollicitatieprocedure niet gemeld heeft en die persoon wordt snel ziek, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst mogelijk vernietigen vanwege dwaling. Een potentiële werknemer is namelijk verplicht om tijdens de sollicitatiegesprekken te melden aan de potentiële werkgever, dat er medische klachten zijn die maken dat de medewerker de betreffende functie mogelijk niet zou kunnen verrichten (gelet op de aard en zwaarte van de functie).

Zou de werkgever wel van de situatie hebben geweten, dan zou deze de arbeidsovereenkomst mogelijk niet hebben gesloten, zo is dan de redenering. Door de arbeidsovereenkomst te vernietigen wordt deze geacht niet te hebben bestaan. In de afgelopen tijd is in meerdere van mijn zaken in een dergelijke situatie de arbeidsovereenkomst vernietigd door de werkgever en hebben de werknemer en de betrokken advocaat dat geaccepteerd of is er een regeling getroffen.”

Wilt u advies over arbeidsrecht? Marieke Frissart, Ingeborg van den BroekHerman van Ojen en Gijs van Mierlo helpen u graag verder.