Verzekering

Brunet Advocaten is verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid in overeenstemming met de professionele eisen die daaraan worden gesteld. Onze verzekeraar is XL Insurance Company SE, De Cuserstraat 91, 1081 CN AMSTERDAM.