Burger en overheid

De verhoudingen die burger en overheid met elkaar aangaan zijn vastgelegd in het bestuursrecht. U kunt daarmee op vele manieren in aanraking komen. U heeft bijvoorbeeld bezwaar tegen de uitbreiding van een bedrijf in uw buurt, of u ondervindt overlast van zo een bedrijf en u meent dat de overheid daartegen handhavend moet optreden. U wilt uw woning (ver)bouwen en heeft daarvoor een omgevingsvergunning nodig, of de door u gewenste verbouwing stuit op bezwaren vanuit de omgeving. Misschien dat het bestemmingsplan in uw omgeving negatief wordt veranderd en u wilt daartegen opkomen of planschade claimen.De specialisten van Brunet onderscheiden de hoofd- van de bijzaken en staan u deskundig terzijde in alle bestuursrechtelijke vraagstukken over milieu, ruimtelijke ordening, infrastructuur, bestemmingsplannen, bouwen, projectontwikkeling, vergunningen, nadeelcompensatie, planschade, (on)rechtmatige overheidsdaad en tal van andere kwesties. Wij adviseren in het voortraject en staan u zo nodig in rechte (in bezwaar of beroep) bij.

De specialisten van Brunet staan u bij in bestuursrechtelijke vraagstukken als:

 • (omgevings)vergunningen
 • bestemmingsplan en beheersverordening
 • bouw- en projectontwikkeling
 • onteigening
 • milieu
 • handhavend optreden (dwangsom en bestuursdwang)
 • subsidies
 • planschade
 • aansprakelijkheid bij (on)rechtmatig overheidsoptreden
 • bezwaar en beroep
 • onteigeningklachtbehandeling (waaronder Nationale ombudsman)

Úw Brunet specialisten zijn:
mr. P.J.G. (Petran) Poels
mr. J.P. (Jeroen) Hoegee
mr. D. (Daniël) Bercx
mr. K.T.E. (Karin) Huisman

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.