Charles Termaat naar Brunet advocaten

“Ik wil dat mensen voor mij of ons kantoor kiezen vanwege de juridische kwaliteit”

Op 1 januari is Charles Termaat toegetreden als partner tot Brunet advocaten.

Charles studeerde in 1994 af aan de universiteit van Utrecht. Hij begon als ambtenaar bij de gemeentelijke overheid en specialiseerde zich in bestuursrecht en omgevingsrecht. In 1999 schreef hij zich in als advocaat en vervolgens werkte hij voor diverse kantoren met name voor cliënten in de horeca, de agrarische en industriële sector. In 2005 haalde Charles het landelijke nieuws, nadat hij voor de supportersvereniging van PSV een zaak won tegen de gemeente Almelo.
Charles: ‘Voor elke advocaat is het prettig als hij zo in het nieuws komt. Dan maak je al snel naam als iemand die goed tegen de overheid kan procederen.’

Recycling

Vanaf 2007 is Charles zich verder gaan specialiseren in de afvalrecycling. Door zijn jarenlange werk voor (grote) recyclingbedrijven is Charles inmiddels vrij bekend in de recyclingsector.
Na een aantal jaren te hebben gewerkt bij een middelgroot kantoor is hij overgestapt naar Brunet. ‘Ik ken Petran Poels van Brunet vanuit een zaak waarbij we in de rechtszaal tegenover elkaar stonden. Binnen ging het er hard aan toe, maar buiten konden we het goed met elkaar vinden en hij vertelde mij over Brunet en de manier waarop zij het kantoor hebben georganiseerd. Dat klonk mij heel goed in de oren.’

Juridische kwaliteit

Charles houdt van een directe manier van werken: ‘Geen gebakken lucht, korte lijnen en geen onnodige overhead. Ik wil dat mensen voor mij of voor ons kantoor kiezen vanwege de juridische kwaliteit. Niet meer, niet minder. Goed en snel werken en eerlijk zijn tegen cliënten: als er muziek in zit dan ga ik er knetterhard tegen aan, maar als ik de kans op succes erg klein acht, dan zeg ik dat ook tegen mijn cliënten. Dit arbeidsethos zie ik bij Brunet ook: korte lijnen, heldere taal en altijd optimaal gaan voor je cliënten vanuit hoogstaande juridische kennis.’

Overheid als tegenspeler

Charles werkt hoofdzakelijk voor projectontwikkelaars en de grote industriële (recycling)bedrijven die vallen onder de Europese RIE-richtlijn: ‘Voor die bedrijven werk ik aan milieu- en/of bouwvergunningen, bestemmingsplannen, planschadekwesties en vooral handhavingszaken. De opdrachten komen vaak via mond-tot-mondreclame van cliënten en/of via collega’s in de advocatuur.’