1 oktober 2016: gewijzigde Wob

terug naar overzicht

tekst: mr. J.P. (Jeroen) Hoegee

Eind augustus 2016 is de wijzigingswet van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in het Staatsblad gepubliceerd. De wet zal op 1 oktober 2016 in werking treden. Doel van de wet is het voorkomen van het maken van misbruik van de Wob.

De afgelopen jaren kregen overheden namelijk steeds vaker te maken met oneigenlijke Wob-verzoeken die niet gericht waren op het verkrijgen van informatie, maar enkel op het innen van een dwangsom. Indieners van dergelijke verzoeken stelden het bestuursorgaan, als niet tijdig op het Wob-verzoek werd beslist, in gebreke. Bestuursorganen raakten dan een dwangsom verschuldigd die kan oplopen tot € 1.260.

Om dit soort vormen van misbruik te voorkomen is in de nieuwe wet geregeld dat geen dwangsom meer verbeurd kan raken als niet tijdig op een Wob-verzoek wordt beslist. Daarmee is het niet meer mogelijk de Wob te ‘misbruiken’ voor het innen van dwangsommen.

Ook is in de nieuwe wet een bepaling opgenomen waarin is geregeld dat (in een procedure) een proceskostenvergoeding achterwege kan blijven indien het niet tijdig nemen van het besluit kennelijk het gevolg is van de wijze van indiening van het verzoek. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de praktijk waarin verzoekers Wob-verzoeken bijvoorbeeld verstoppen in een sollicitatiebrief, of zoveel verzoeken indienen dat het bestuursorgaan overbelast raakt.

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.