Hoe af te rekenen bij faillissement aannemer?

Tekst: mr. D. (Daniel) Bercx

Terug naar overzicht

Hoe af te rekenen bij faillissement aannemer? Dit roept de nodige vragen en discussies op. Een belangrijk vraagstuk is nu door de Hoge Raad beantwoord.

Terugkerende discussie was altijd of moest worden afgerekend volgens de termijnregeling uit de aannemingsovereenkomst, dan wel volgens de daadwerkelijke stand van het werk. Stel bijvoorbeeld een aannemingsovereenkomst waarin over meerwerk het volgende is opgenomen: 25% van het meerwerk moet worden betaald bij opdrachtverstrekking; 75% bij gereedkomen. En stel nu dat de aannemer opdracht kreeg voor meerwerk en kort voor het voltooien van het meerwerk failleerde.

In zo’n geval stelde de curator altijd: 90% van het meerwerk was gereed, dus dat moet u aan mij betalen. De opdrachtgever stelde dan altijd: volgens de termijnregeling ben ik u maar 25% verschuldigd. Dan stelde de curator vervolgens: maar dan bent u ongerechtvaardigd verrijkt en moet u mij op grond daarvan betalen. De opdrachtgever stelde dan: neen, want de rechtvaardiging van mijn verrijking is de termijnregeling uit de aannemingsovereenkomst en artikel 37 Faillissementswet.

De Hoge Raad heeft aan dergelijke discussies nu een einde gemaakt.

Volgens de Hoge Raad kan de curator niet op grond van de aannemingsovereenkomst betaling vorderen. Dit ligt anders bij een vordering uit ongerechtvaardigde verrijking. Die kan door de curator worden ingediend als er sprake van is dat de stand van het werk verder is dan waarvoor betaald is volgens de termijnregeling. Als dus 90% van het meerwerk gereed was op datum faillissement, dan moet dus ook die 90% worden betaald.

Dat ligt volgens de Hoge Raad slechts anders indien de termijnregeling in de aannemingsovereenkomst niet alleen er toe strekt om het tijdstip van betaling te regelen, maar ook er toe strekt dat bij het niet volledig voltooid zijn van de prestatie geen vergoeding voor de wederpartij is verschuldigd. Dit laatste staat echter niet in een aannemingsovereenkomst. Maar het zal wel niet lang duren voordat dit nu gaat veranderen.

Hoe dan ook, de beslissing van de Hoge Raad levert partijen in een faillissement wel meerwerk op. Immers: de afrekening volgens een termijnregeling is eenvoudig: de termijn is wel of niet vervallen. Afrekenen naar de stand van het werk levert daarentegen altijd veel discussies op over de precieze stand van het werk. Ingeval van een faillissement van een aannemer blijft het dan ook ontzettend belangrijk om zo spoedig mogelijk de stand van het werk zorgvuldig op te nemen.

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.