Architect dwingt verbod tot oplevering gebouw af

Terug naar overzicht

tekst: mr. D. (Daniël) Bercx

Een recente uitspraak van de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland toont nog eens aan dat het auteursrecht van een architect een machtig wapen is. De aannemer die het ontwerp van de architect zonder diens toestemming gebruikte werd het verboden om een appartementencomplex op te leveren. Hoe kon het zover komen?

Een woningbouwcorporatie had aan een aannemer opdracht gegeven voor het ontwerp en realisatie van een appartementencomplex. De aannemer had daarna aan de architect opdracht gegeven om een ontwerp te maken. Dat ontwerp was vervolgens gemaakt.

Tijdens de realisatie ging de aannemer failliet. De architect had op dat moment nog aanspraak op een bedrag aan honorarium van € 17.500,--.

Een andere aannemer heeft vervolgens de werkvoorraad van de failliete aannemer van de curator gekocht. En heeft vervolgens een overeenkomst gesloten met de woningbouwcorporatie om het appartementencomplex af te bouwen. De architect bleef zitten met zijn factuur. Maar daar kwam het auteursrecht om de hoek kijken!

De architect schreef de aannemer aan met de mededeling dat hij inbreuk maakte op haar auteursrecht. Zij stelde dat zij aan de (inmiddels failliete) aannemer een exclusieve licentie had verstrekt om gebruik te mogen maken van het ontwerp. Die licentie was echter niet overdraagbaar, tenzij de architect daarvoor toestemming zou geven. De architect meldde vervolgens dat zij bereid was om tegen betaling van haar openstaande factuur die toestemming alsnog te geven. De aannemer weigerde dat.

De architect eiste vervolgens in kort geding een verbod op oplevering van het appartementencomplex. De aannemer stelde dat dit tot grote schade zou leiden, onder meer bij de senioren die al drie jaar op hun appartement zaten te wachten.

De voorzieningenrechter wees het verbod echter toe. De stellingen van de aannemer kwamen als een boemerang terug: de voorzieningenrechter sprak zijn onbegrip uit over de arrogante houding van de aannemer. De aannemer had dit verbod kunnen voorkomen door tegemoet te komen aan het redelijke verlangen van de architect tot betaling van zijn openstaande factuur. Deze arrogante houding van de aannemer leverde hem bovendien een aanzienlijke kostenveroordeling op: aan proceskosten mocht hij nog eens € 18.500,-- aan de architect betalen.

De aannemer is of (zoals de voorzieningenrechter oordeelde) arrogant geweest of hij heeft onderschat hoe krachtig het auteursrecht van de architect is.

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.