Jaap Penders naar Brunet advocaten

jaap-interview.jpgOp 1 september 2019 is Jaap Penders als partner tot Brunet advocaten toegetreden. Hij is gespecialiseerd in financieel recht en ondernemingsrecht. Hoe is zijn carrière tot nog toe verlopen en waarom heeft hij nu gekozen voor de overstap naar Brunet?

Jaap studeerde in 2000 af in Nijmegen met als specialisatie effectenrecht. Jaap: 'Ik heb een rechtsvergelijkend onderzoek over gebruik van voorwetenschap gedaan tussen het Amerikaanse recht en het Nederlandse recht. Daarvoor had ik een jaar in Amerika gestudeerd. De combinatie tussen aandelenbeurzen en recht interesseerde mij. In 2000 begon ik als advocaat bij Stibbe op de Zuidas in Amsterdam. Dat was natuurlijk mooi, want ik leerde er enorm veel. Ik hield mij bezig met commerciële geschillen tussen bedrijven, fusies en overnames en procederen. De partner waar ik toen mee werkte vroeg mij of ik samen met hem een nieuw kantoor wilde oprichten, de Nederlandse vestiging van het Amerikaanse Greenberg Traurig. Dat  was natuurlijk een mooie kans en avontuurlijke stap.'

Effectenrecht
Bij Greenberg Traurig voerde Jaap arbitrages voor internationale bedrijven over commerciële contracten, onder meer over non conformiteit van industriële goederen en procedeerde hij over geschillen tussen aandeelhouders. Vanaf juli 2005 verdiepte hij zich verder in het effectenrecht. Jaap: 'Een partner vroeg mij of ik vanwege mijn proceservaring hem bij wilde staan bij beleggingsgeschillen. Hij hielp cliënten op het gebied van financieel toezicht en ik wist hoe het Nederlands procesrecht werkt, dus we vulden elkaar prima aan. Ik voerde daar veel procedures voor financiële instellingen over beleggen, consumptieve kredieten en de bancaire zorgplicht. '

Vrijheid met een eigen kantoor

In 2012 maakte Jaap de overstap van de Amsterdam Zuidas naar 2BW Advocaten in Nijmegen: 'Ik kreeg de kans om partner te worden en de sectie financieel recht op te bouwen. Uiteindelijk koos ik er in 2015 voor om mijn eigen advocatenkantoor op te richten. Dat gaf mij veel vrijheid in mijn doen en laten. Ook dat was weer een leerzame periode die mooi samen viel met de geboorte van mijn twee kinderen.'

Naar Brunet

Maar in de afgelopen vier jaar merkte Jaap wel dat hij het contact met directe collega's miste. 'Ik vind samenwerken leuk en dat is de belangrijkste reden dat ik ben gaan praten met Brunet. Ik wil steeds nieuwe dingen leren en dat gebeurt als collega’s bij je binnenlopen bij een juridisch vraagstuk en uiteraard bij nieuwe cliëntcontacten. Bij een groter kantoor ga je ervan uit dat je op basis van je expertise wat vaker wordt ingeschakeld bij een cliëntenoverleg.  Je gaat over andere zaken nadenken, het verruimt je blikveld en maakt je scherper.'

Het spreekt Jaap ook aan dat Brunet een kantoor is met relatief jonge advocaten met veel ervaring: "Ze zijn van mijn leeftijd en hebben inmiddels ook al zo'n 15 tot 20 jaar ervaring in de advocatuur. Daarbij viel voor mij hun ambitie en gedrevenheid op. Bovendien heeft Brunet een cultuur die goed past bij wat mijn visie is op de advocatuur: de cliënt centraal stellen en de belangen van de cliënt altijd zo goed mogelijk behartigen. Ik treed voornamelijk op voor financiële instellingen en evenals Brunet voor ondernemers en bedrijven. Daar hebben wij een zelfde ambitie: het oplossen en zo mogelijk voorkomen van juridische problemen voor de cliënt.

jaap-interview2.jpgFinancieel recht als nieuwe rechtsgebied

Met zijn kennis van financieel recht brengt Jaap een nieuw rechtsgebied bij Brunet advocaten: 'Dat kan natuurlijk enerzijds in zaken een belangrijke aanvulling zijn en anderzijds leiden tot nieuwe cliënten. Met de rechtsgebieden die wij nu gaan aanbieden bestrijken wij het volledige juridische spectrum voor ondernemers: van arbeidsrecht tot bestuursrecht, ondernemingsrecht en financieel recht. Het leuke daarnaast is dat we overlap hebben op het gebied van ondernemingsrecht. Brunet is daarin al heel sterk en alles wat te maken kan hebben met commerciële geschillen en aansprakelijkheid van bedrijven of bestuurders kunnen wij samen oppakken. Met mijn proceservaring en inschatting van risico's bij contractuele vraagstukken denk ik daaraan een goede bijdrage te kunnen leveren.'

Communiceren

Jaap ziet zijn analytische vermogen, creativiteit en zijn heldere communicatie met cliënten als zijn sterke punten: 'Ik wil cliënten meenemen in wat ik doe en dingen laten begrijpen. De cliënt ziet dan wat mijn beweegredenen zijn om de zaak op een bepaalde manier te benaderen en waarom ik juist die specifieke informatie nodig heb om de zaak juridisch goed in te steken. Die communicatie vind ik heel belangrijk. De cliënt ziet waar je mee bezig bent. Door hem te betrekken in dit proces komt hij vaak met relevante feiten of blijkt dat er een derde partij betrokken is die wij erbij kunnen betrekken om tot een mooie oplossing te komen. Ik heb al snel door waar het om gaat, waar de rechtsvraag zit, en waar we ons op moeten focussen qua strategie. Dat scheelt de cliënt tijd en kosten.'

Dit samenspel tussen cliënt en advocaat ziet Jaap duidelijk bij Brunet terug: 'Daarom kijk ik er ook naar uit om hier te gaan werken en waar mogelijk kennis en krachten te bundelen. Dat is echt een meerwaarde voor onze cliënten en voor hen willen we uiteindelijk samen het beste resultaat bereiken.'

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.