Problemen met de NOW? Check de bezwaarmogelijkheden

De formele deadline voor de definitieve aanvraag voor de NOW-1 is verstreken. Voor veel bedrijven die in verband met de coronacrisis gebruik hebben gemaakt van de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid), is het nu wachten op het besluit van het UWV. Maar hoe pakt dat voor u uit?

Dat besluit kan immers voor onaangename verrassingen zorgen. Het kan zijn dat u de NOW-subsidie geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen. Op zich logisch, als bijvoorbeeld de omzet beter is dan vooraf verwacht, of als de loonkosten lager zijn geworden, omdat uw personeel uit dienst is getreden. Er kunnen echter ook andere redenen zijn die leiden tot een nihilstelling en terugvordering van de subsidie. Die redenen zijn niet altijd even rechtvaardig en een negatief besluit kan onevenredige gevolgen voor u hebben.

Wacht niet te lang met bezwaar maken

Als u het niet eens bent met het UWV-besluit inzake de definitieve vaststelling, dan kunt u bezwaar maken. Wacht daar niet te lang mee, want er geldt een strikte termijn van 6 weken na bekendmaking van het besluit. Bezwaar maken kan zinvol zijn, onder meer omdat het UWV in de bezwaarfase iets meer ruimte heeft om maatwerk te leveren.

Wij kunnen u bijstaan

Wilt u weten of bezwaar (en eventueel beroep bij de rechtbank) kans van slagen heeft? Neem dan contact met ons op voor een analyse van de situatie. Wij geven advies en kunnen uw bedrijf – meestal in samenwerking met uw accountant – bijstaan in de procedure.  We kennen de (juridische) haken en ogen van de NOW, de mogelijke oplossingen én de procedurele weg die moet worden bewandeld.

Tot slot

Heeft u vóór 1 november 2021 geen definitieve aanvraag gedaan, dan betekent dit dat er in principe een nihilstelling van de NOW-1 subsidie volgt. Op het laatste moment is er toch een escape ingebouwd. Raadpleeg hiervoor de site van het UWV.