ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte vernieuwd

ROZ-model huurovereenkomst winkelruimte vernieuwd

De Raad voor Onroerende Zaken (ROZ) heeft een nieuw model huurovereenkomst vastgesteld voor 290-bedrijfsruimte. ​​​​​​​Dit standaardcontract wordt veel gebruikt voor de huur en verhuur van horeca en winkelruimte. De laatste versie dateerde uit 2012, dus het was tijd voor een update.

In zowel het model als de bijbehorende algemene bepalingen zijn taalkundige aanpassingen verwerkt. Gewijzigd en aangevuld zijn bepalingen over elektronische ondertekening, privacy en openingstijden. De coronacrisis heeft geleid tot een aangepaste regeling over de beperking van het huurgenot door overheidsmaatregelen. De gevolgen van sluiting van het gehuurde door overheidsmaatregelen, komen volgens dit model voor rekening van de huurder. Wel is vastgelegd dat huurder en verhuurder dan met elkaar in overleg moeten treden. Totdat andere afspraken zijn gemaakt, moet de huurder de huur volledig blijven betalen.

De bepalingen over duurzaamheid zijn in het nieuwe standaardmodel uitgebreid. Er is ruimte voor afspraken over (energiebesparende) maatregelen die getroffen zullen worden ten behoeve van verduurzaming. Hoewel er nog geen energielabelverplichting voor winkel- en horecaruimten geldt, is het wel verstandig om afspraken te maken over het tijdig nemen van maatregelen. Wie doet wat en wie betaalt wat?

In het nieuwe model is rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Omgevingswet, al is het nog steeds onzeker of en per wanneer deze wet zal gaan gelden.

Nieuw is ook dat door de ROZ een omzethuurbepaling is opgesteld die de huurder en verhuurder verder kunnen invullen als zij tot een omzet gerelateerde huurprijs willen komen.

Het nieuwe model met algemene bepalingen en handleiding is beschikbaar op de website van de ROZ (https://roz.nl/nieuws/2023/01/23/nieuw-modelcontract-winkelruimte).

Voor kantoorruimte en overige bedrijfsruimte (230a-bedrijfsruimte) is het model uit 2015 niet aangepast. Dat geldt ook voor het model voor huurovereenkomsten woonruimte (2017). 

Ik kan mij voorstellen dat u vragen heeft over bestaande huurovereenkomsten of het nieuwe ROZ-model. Ik help u graag verder. Neem vrijblijvend contact met mij op via huisman@brunet.nl of 024 – 381 09 90.