Snel een bindend oordeel in een bouwgeschil?

Tekst: mr. D. (Daniël) Bercx

Terug naar overzicht

De Raad van Arbitrage voor de Bouw (hierna: “De Raad”) kent sinds kort een nieuwe procedure. Onder de noemer Fast Track Bindend Advies kunnen geschillen tijdens de bouw snel en in beslotenheid worden afgewikkeld. Wat is voor u belangrijk om te weten?

Partijen moeten overeenkomen dat deze procedure zal worden gevolgd. Het moet gaan om een geschil over een lopend bouwproject. Nadat partijen besloten hebben om deze procedure te volgen, dienen zij het geschil aan te melden bij de Raad. Binnen twee dagen kan dan een regiebijeenkomst onder leiding van een arbiter plaatsvinden waarin partijen nadere procesafspraken kunnen maken.

Partijen moeten daarna binnen korte termijnen gelijktijdig stukken indienen. Deze dienen een gelimiteerde omvang te hebben. Uiterlijk binnen zeven respectievelijk negen weken na start procedure zal een mondelinge respectievelijk schriftelijke uitspraak volgen.

De kosten van de arbiters liggen vooraf vast. Deze worden door partijen gedragen in de verhouding 50/50, ongeacht de uitkomst van de procedure. Partijen dragen in alle gevallen hun eigen advocaatkosten.

De uitspraak is niet openbaar. De uitspraak wordt definitief bindend indien geen van partijen binnen veertien dagen na de datum van de uitspraak laat weten zich niet in de uitspraak te kunnen vinden. Doet een van de partijen dat wel, dan is de uitspraak in ieder geval bindend totdat na de oplevering in een bodemprocedure anders is beslist door de bevoegde arbiter.

Tot zover de belangrijkste aspecten van deze nieuwe procedure.

Het Fast Track Bindend Advies kan mijns inziens in voorkomend geval uitkomst bieden. De vraag is echter of deze procedure nu zoveel meer biedt dan de huidige mogelijkheid van een arbitraal kort geding. Daarnaast loopt de partij die snel geld van de wederpartij wil zien een risico: de uitspraak betreft een bindend advies en dat laat zich niet door een deurwaarder executeren. Een vonnis laat dat wel doen. Dat betekent dat indien een partij een bindend advies niet nakomt, toch nog een kort geding nodig zal zijn om het geld binnen te krijgen.

Voor de rechtspraktijk is het, ondanks dat het een begrijpelijke keuze is, teleurstellend dat de uitspraken niet openbaar zullen zijn. Daardoor is de kwaliteit van de uitspraken immers niet te toetsen. Dat zou door de Raad mogelijk kunnen worden opgelost door over enige tijd een evaluatie te houden onder partijen die hebben deelgenomen aan een dergelijke procedure.

Kunnen wij u helpen?

Velden met een (*) zijn verplicht

Om spam te voorkomen, vragen wij u onderstaande aan te vinken.